Kabaretní skupina D.D.

Kdo jsme:

- jsme kabaretní skupina zajišťující zábavu na společenských akcích, nabízíme nenucenou zábavu na přání zákazníka, páteřním prvkem našich vystoupení jsou vědecké semináře, dále nabízíme sborový zpěv, sólový tanec, exibice v hře na koště, baletní vystoupení, karaoke show a další.

- v případě zájmu a po předchozí domluvě lze uspořádat vědecký seminář na vámi zvolené téma

- zákazníci v poslední době vyžadují nový prvek - profesionální vytuhávání  před zraky diváků v předem určenou dobu

- na přání zákazníka lze naše řady rozšířit z řad našich externích spolupracovníků

- naše vystoupení lze objednat na naší mailové adrese info@kabaretdd.wz.cz

Hlavní členové kabaretní skupiny:

Kouzelník  doc. Salfa  Zdendosan Žížala 
Kouzelník - zakladatel skupiny, její vedoucí Salfa - vědecká kapacita světové úrovně, choreograf Zdendosan - konferencier, choreograf skupiny Žížala - poslední hrozič, tiskový mluvčí skupiny
- zakladatel skupiny, její vedoucí, mezi jeho speciality patří sborový zpěv,sólový tanec, příležitostně hra na koště, v minulosti se intenzivně zabýval hrozičskými vystoupeními a založil jejich tradici, avšak v současné době se pro osobní důvody a z důvodu krátkých vlasů touto činností již nezabývá - vědecká kapacita a choreograf hrozičských vystoupení, v minulosti se hrozičskými vystoupeními intenzivně zabýval, avšak v současné době se z důvodu krátkých vlasů této činnosti již nevěnuje, jeho další speciality jsou sólová hra na koště a baletní taneční vystoupení - konferenciér vystoupení, choreograf vystoupení,  jeho hlavním oborem je sólový tanec a sborový zpěv, v poslední době má mimo jiné na starost upoutání pozornosti publika při případných výpadcích ostatních členů během produkce - tiskový mluvčí, má na starost mediální propagaci skupiny, jeho hlavním oborem jsou hrozičská vystoupení, mimo tento obor se zabývá intenzivně hrou na koště a příležitostně sólovým tancem a sborovým zpěvem

V případě potřeby lze naše řady rozšířit i o půvabné hostesky a externí spolupracovníky:

slečna Pavlína slečna Markéta
půvabná hosteska půvabná hosteska
- půvabná hosteska mající za úkol upoutat pozornost při výpadcích ostatních členů během  jejich produkce, mezi její hlavní speciality patří choreografie reklamních vstupů - půvabná hosteska mající za úkol upoutat pozornost při výpadcích ostatních členů během  jejich produkce, její hlavní specialitou je ďábelský pronikavý smích a jekot

 

Prof. Dr. Vydra Bc.

Dr. Donald

Fajmi

Max

Dr. doc. Vydra - vědecká kapacita světové úrovně

Dr. Donald - vědecká kapacita světové úrovně

Fajmi - stálice kabaretu

- vědecká kapacita světové úrovně a netušených schopností, mezi jeho hlavní obory patří teorie černých a červených děr a existence vesmíru. Jeho vědecké semináře dokázaly v minulosti upoutat pozornost bezpočtu nadšenců o moderní pojetí vědy.

- moderátor vědeckých seminářů. Vyniká schopností reagovat na potřeby řízení vědecké debaty a řídit ji správným směrem. Příležitostně se zabývá sólovou hrou na koště, zpěvem a sólovým tancem. 

- externí spolupracovník, jeho role řezníka Krkovičky patří k divácky nejúspěšnějším prvkům našich vystoupení, jeho specialitou je zdařilé břichomluvectví, v poslední době se mimo jiné intenzivně zabývá vytuháváním.

- externí spolupracovník. specializuje se především na vytuhávání v předem určenou dobu a na předem určeném místě s následnou emulací motorové pily.

 

fotogalerie z našich vystoupení